خدمات تخصصی شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش

برای اطلاعات بیشتر، بر روی نام هر بخش کلیک کنید.
برای مشاهده دوباره این قسمت، صفحه اصلی را از منوی سایت انتخاب کنید.

تاسیس در سال 1380

بیش از 370 پروژه در ۱۱ پایه تخصصی

دارنده ۴ استاندارد ISO بین المللی


برخی از پروژه های شاخص شرکت

برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه ها، از منوی سایت پروژه های شاخص را انتخاب کنید.

تدوین طرح جامع و عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام
تدوین طرح جامع منطقه آزاد ماکو
طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رویکرد معیشت پایدار