گروه محیط زیست

گروه محیط زیست مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) متشکل از دو واحد مدیریت پسماند و واحد ارزیابی زیست محیطی، مطالعات گسترده ای را در ارتباط با پروژه های زیست محیطی گوناگون به انجام رسانیده است. واحد مدیریت پسماند با دارا بودن کارشناسان متخصص توانسته است تا کنون طرح های جامع مدیریت پسماند چندین کلانشهر را به پایان برساند. بهره گیری از دانش و تخصص اساتید خبره دانشگاهی و ارتباط موثر با کارشناسان مجرب خارجی در حوزه پسماند از نقاط قوت این گروه است. واحد ارزیابی زیست محیطی نیز با بهره مندی از تخصص کارشناسان مجرب واساتید دانشگاهی در این زمینه، موفق به دریافت بیش از۳۰ مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی از سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان های مختلف در حوزه های متعدد، اعم از راه آهن، منطقه ويژه اقتصادی، سدسازی، شهرک صنعتی، نفت، گاز و طرح های مرتبط با دریا، سواحل و بنادر شده است.

مطالعات ارزيابی اثرات زيست محيطی

مدیریت پسماند